Overview - Ījabs, politoloģijas pamati, Sorosa fonds un fonds DOTS.