Daugulis, liberālisms un moderēšana.

Daugulis. Labie liberāļi, lūk, esot problēmu risinātāji?! Tieši COVID kontekstā!

COVID esot daudzas lietas padarījis skaidrākas un patiesībā esot stimulējis labus procesus sabiedrībā. Vai tiešām tā ir?!