Likums par atbildīgu likumu, lēmumu un starptautisku vienošanos apspriešanu un pieņemšanu.

 Likums par atbildīgu likumu, lēmumu un starptautisku vienošanos apspriešanu un pieņemšanu.

Ko Jūs vēlaties mainīt ar šo iniciatīvu?
Jāpieņem likums par labāku likumdošanu un jāmaina veids, kā tiek pieņemti ļoti svarīgi likumi, lēmumi un starptautiskās vienošanās. Parasti par to, cik tie bijuši nesagatavoti un neatbilstoši, sabiedrība uzzina tad, kad šie lēmumi jau ir pieņemti un tad izrādās, ka lēmums bijis nepareizs, pie tam šo lēmumu atbildība ir tā sadalīta, ka sabiedrība nevar saprast, kas īsti šos lēmumus pieņēma. Inciatīvas būtība ir tieši uzlabot pašu šo lēmumu diskusijas, apspriešanas un pieņemšanas veidu, lai iespējami vairāk samazinātu vai novērstu šādu praksi.

Kā Jūs piedāvājat īstenot piedāvātās pārmaiņas?
Likumdošanā noteikt, ka visi likumi, lēmumi un starptautiskās vienošanās vispirms tiek vērtēti, vai tie atbilst īpaši svarīgu un būtisku lēmumu kritērijiem. Katru kancelejas piederumu iepirkumu kā īpaši svarīgu nenosaka. Tomēr par to ir Saeimas lēmums - tieši šis un vēl to pavadošie 20 lēmumi ir ne pārāk svarīgi, taču šis lēmums ir ļoti svarīgs. Politiķis ir balsojis un skaidri pateicis savu viedokli.
Tāpat noteikt šīs lēmumu vērtēšanas pārākumu par citiem likumiem, piemēram, iepirkuma likumu, kad nereti taupot, pieņem nepareizus lēmumus.
Te būtu pirmais atbildības līmenis - ar balsojumu Saeimā deputāts, piemēram, ir balsojis, ka lēmums par dārgo Pfizer iepirkumu nav atbildīgi, partejiski un personiski balsojams Saeimā, bet ir atstājams ierēdņu vai nepolitisku speciālistu lemšanai, kuriem pēc nederīgo masku iepirkuma jau tā ir trauksme, bailes kļūdīties, iepirkuma likums ar lētāko iepirkumu arī ir un dārgas vakcīnas ar īpašo uzglabāšanu ietekmē lēmumu, mediju ažiotāža par nederīgajām maskām jau ir, tāpēc, iespējams, nolemj un nopērk nelielu daļu no piedāvājuma, kas vēlāk, izrādās, kavē valstij būtisku procesu. Vakcīnu vienkārši nav, viss process kavējas. Tātad, 2 balsojumi - vai lemj deputāti vai ierēdņi un politiskās sekas. Ja tomēr šis jautājums tiek atzīts par būtisku un lemjamu Saeimā, tad - daļa deputātu nobalso par taupīšanu, daļa, par visa piedāvājuma ņemšanu, lai cik tas dārgi izmaksā. Varbūt tiek nopirkta puse vai divas trešdaļas no piedāvājuma. Tā tiktu panākts, ka šajos te divos balsojumos ir skaidra lēmumu pieņemšanas gaita. Diskusijām par šādiem lēmumiem jābūt publiskām un arī pēc lēmuma pieņemšanas ir viegli atrodams, kas un kā motivēja labu vai ne tik labu lēmumu pieņemšanu divos etapos - vispirms atzīstot jautājuma svarīgumu un pēc tam jau konkrēti ar politiskās partijas piederību un uzvārdu balsojot.

Ko iegūs sabiedrība no šīm pārmaiņām?
Sabiedrība iegūtu vispirms jau labākus un saprotamākus likumus, lēmumus un starptautiskās vienošanās un labāku izpratni par praktisko politiku un varbūt pat vairāk uzticētos sabiedriskās politikas procesam, pie tam, padarot šādu lēmumu pieņemšanu publisku un tos viegli atrodamus, samazinātos neuzticība par visādām ietekmēm un aizmuguriskām spēlēm. Vēl svarīgs moments, iespējams, būtu arī kļūdu atzīšanas un pieņemšanas process. Politiķim, kurš publiski aizstāvējis un nobalsojis par viedokli, ka jāņem puse no Pfizer piedāvājuma pēc notikumiem ar Astra Zeneca vakcīnu piegādes kavējumiem, būtu vieglāk pamatot savu viedokli, pie tam vakcinācijas kavēšana nebūtu tik liela, kā tagad, kad vakcīnu vienkārši nav. Šāds divu pakāpju process, pie tam publiski saprotams un pieejams, uzlabotu arī sabiedrisko diskusiju kultūru un mazinātu spriedzi un neuzticību sabiedrībā. Cits piemērs, kur šāda lēmumu pieņemšana būtu atbilstoša - Stambulas konvencija. Oficiālais ir angļu un franču variants. Latviskais tulkojums jau pašā sākumā atzīmēts kā tikai informatīvs. Neviena, ne starptautiska, ne vietējā Latvijas autoritatīva organizācija nav pateikusi, ka tas, ko mēs varam izlasīt latviski, ir juridiski precīzs teksts. Varbūt mēs kaut ko ne tā saprotam? Tāpat pārraudzības organizācijas GREVIO pilvaras - imunitāte pret visu, ko tie teikuši vai darījuši arī pēc pilvaru beigām. Vai kļūdas nemaz nav iespējamas? Vai tas ir tik nesvarīgi, ka to var pat neapspriest? Kas būs, ja šo kļūdu dēļ būs kaut kādas sekas? To nu gan vajadzētu apspriest. Bez steigas un kaunināšanas un argumentiem, pret ko tad te protestēt.

Iniciatīvas kopsavilkums.
Iniciatīva par likumu, kas nosaka labāku likumu, lēmumu un līgumu pieņemšanas kārtību. Divos balsojumos deputāti balso par lēmuma svarīgumu un īpašo izskatīšanu un tad konkrēti par likumu.

Iniciatīvas aicinājums.
Balsojiet par labāku, saprotamu un atbildīgu likumdošanu, lēmumiem un līgumiem ar pilnu informāciju par tiem.
 
Tas ir iesniegts manabalss.lv Te vēl dažas pārdomas.

Kādi tad vēl nesenajā valsts vēsturē bijuši tādi likumi un lēmumi, kad jau pēc tam izskatās, ka lēmumi nav pārāk labi pārdomāti un pati lēmumu pieņemšanas gaita nav īsti skaidra, kā tas vispār tā varēja notikt.
e-veselība.
Eksaktās izglītības problēmas.
Būvniecības uzraudzība.
OIK.
Banku kredītu politika.

E-veselība. Šādu sistēmu veidojot, jābūt vienotai, saskaņotai vadībai. Kāds tieši bijušas galvenās kļūdas pēc tam no medijiem pa pāris teikumiem vien jāliek kopā, lai saprastu kopējo ainu.
Eksaktās izglītības problēmas. Pēc tam, kad jau ir skaidrs, ka atļaujot nemācīties eksaktos, ir pieļautas kļūdas, pati lēmuma tapšanas gaita un attiecīgie lēmumi un likumi nemaz tik viegli nav atrodami. Jāmeklē intervijas un diskusijas dažādos medijos.
Būvniecības uzraudzība. Taupības apstākļos steidzīgi pieņemti lēmumi.
OIK.
Banku kredītu politika un valsts likumdošana.